Accelerated Tracker

Accelerated Trackers ger dig möjligheten att få en förbättrad avkastning vid löptidens slut genom att ge en hävstång vid en ökning i underliggande tillgång, upp till en maximal nivå. Produkten ger däremot ingen hävstång på den underliggande tillgången om denna skulle ha minskat i värde under löptiden. Dessutom har produkten målet att återbetala emissionskursen så länge inte den underliggande tillgången fallit lägre än en förutbestämd skyddsnivå. Om den underliggande tillgången skulle ha sjunkit lägre än skyddsnivån vid löptidens slut riskerar du att förlora hela eller delar av ditt kapital. Vänligen se marknadsföringsbroschyren samt de slutliga villkoren för varje produkt nedan för fullständig information.

Typ / Underliggande :
Slutdag :
Skyddsnivå:
Multiplikator:
Max Bruttoavk:

Alla underliggande

* Indikativ Information, Källa Societe Generale 19/04/2018 15:34:25

Accelerated Tracker (2 produkt(er) tillgängliga)
minimize maximize
Börskod Underl. Multiplikator Max. lösenbelopp Skyddsnivå Initial nivå (underl.) Slutlig Värderingsdag Köp Sälj Isin-kod
SG AT 0113 (ACCELERATED TRACKER SVERIGE) OMX Stockholm 30 Index 2 1 600 773,05 1 288,42 29/10/2018 1 376,98 -- SE0005449337
SG AT 0213 (ACCELERATED TRACKER AFRIKA) SGI Pan Africa Index (EUR - PR) 2,6 1 780 46,86 78,1 29/10/2018 -- -- SE0005449345

Beräkningar avseende framtida vinstprognoser är inte en tillförlitlig indikator på framtida vinster.
Vinster eller förluster kan minskas eller ökas beroende på växelkursen och tar inte hänsyn till kostnader och avgifter som betalats av potentiella investerare (t.ex. skatter, avgifter och andra kostnader ådragna till följd av av lokala föreskrifter, courtage och ersättningar betalda till förmedlare av finansiella tjänster).

version : 4.40.0-SNAPSHOT