Autocall

Autocalls ger dig möjligheten att erhålla en hög fast avkastning per år även om marknaden faller. Varje Autocall är baserad på en eller flera underliggande tillgångar. En Autocall har en maximal livslängd men kan även förfalla tidigare om alla de underliggande tillgångarna överstiger vissa förutbestämda referensnivåer vid förutbestämda värderingsdagar. Om alla de underliggande tillgångarna inte överstiger de förutbestämda referensnivåerna riskerar du att förlora hela eller delar av dit kapital. Vänligen se de slutliga villkoren för varje produkt nedan för fullständig information.

Typ / Underliggande :
Slutdag :
Årlig avkastning:

Alla underliggande

* Indikativ Information, Källa Societe Generale --

Autocall (1 produkt(er) tillgängliga)
minimize maximize
Börskod Typ Underl. Årlig avkastning Kick Out-nivåer Skyddsnivå Slutlig Värderingsdag Köp Sälj Intradag +/- Underl. Isin-kod
AUTOCALL SVENSKA BOLAG 15% -- Multiple --
  • --
- 26/06/2018 -- -- -- -- SE0005217841

 

Beräkningar avseende framtida vinstprognoser är inte en tillförlitlig indikator på framtida vinster.
Vinster eller förluster kan minskas eller ökas beroende på växelkursen och tar inte hänsyn till kostnader och avgifter som betalats av potentiella investerare (t.ex. skatter, avgifter och andra kostnader ådragna till följd av av lokala föreskrifter, courtage och ersättningar betalda till förmedlare av finansiella tjänster).

version : 4.40.0-SNAPSHOT