Vanliga frågor och svar

 • 1.

  Hur handlar jag med Societe Generales produkter?

  Våra produkter är börsnoterade på Nordic Derivatives Exchange (NDX). Precis som med aktier handlar du dessa genom din mäklare,

 • 2.

  Vad är Nordic Derivatives Exchange (NDX)?

  NDX är en handelsplats för derivat som drivs av Nordic Growth Market. Både NDX och Nordic Growth Market övervakas av Finansinspektionen.

 • 3.

  Vilka risker innebär handel med Mini Futures?

  Riskerna vid handel med Mini Futures är begränsad eftersom dessa produkter har en inbyggd stop loss. Trots detta finns vissa risker som bör tas i beaktande.

  Om stop loss-nivån nås så avbryts handeln och eventuellt restvärde återbetalas. Restvärdet kan vara lika med noll (dock aldrig negativt) och det finns således en risk att hela det investerade kapitalet går förlorat.

  Hävstången är en av de stora fördelarna med Mini Futures, men denna kan också verka till investerarens nackdel då den även förstärker effekten av marknadsrörelser som går emot investerarens förväntningar. Detta i sin tur kan leda till hög prisvolatilitet.

version : 4.40.0-SNAPSHOT