Ordlista

Derivat

Ett derivat är en finansiell produkt vars värde beror på en annan, underliggande, tillgång.

version : 4.40.0-SNAPSHOT