MIN PROFIL

Använd den här sidan för att hålla dina personliga uppgifter uppdaterade och för att välja vilken information du är intresserad av.

Banner image

 

Uppdatera din personliga information och inloggningsuppgifter nedan.

Data (All fields are mandatory)

Personlig data

Identifikation

Societe Generales Londonfilial avser att använda information om dig i syfte att tillhandahålla marknadsföringsmaterial om noterade produkter enligt din begäran på anmälningsblanketten nedan. Vi kommer även att analysera din information för att säkerställa att vårt marknadsföringsmaterial uppdateras för att möta dina krav. Vi kommer inte att vidarebefordra din information till tredje man om du inte ger oss tillåtelse att göra det. Du har rätt att begära en kopia av den information som vi har i våra register, mot betalning av en mindre avgift, genom att skriva till The Data Protection Officer på adress SG House, 41 Tower Hill, London. EC3N 4SG, Storbritannien. Du har också rätt att kräva att vi korrigerar eventuella felaktigheter i din information.

version : 4.40.0-SNAPSHOT