Warranter

- Stor avkastning med liten investering

En warrant är ett finansiellt värdepapper, vilka liksom aktier eller andra instrument, handlas direkt över börsen. Warranter passar dig som är aktiv i dina investeringar och tycker om att rå om din portfölj. Warranter ger möjlighet att genom ett litet investerat kapital generera en hög avkastning. Detta medför en stor risk, men erbjuder i gengäld en enorm potential. Warrantens värde kan förändras mycket snabbt i såväl uppgång som nedgång, varför det är viktigt att ha en god inblick i hur produkterna fungerar.

Då Societe Generales Warranter är börsnoterade, handlas de enkelt genom din mäklare eller bank.

Ingen underliggande hittades
Typ :
Fin.nivå :
Slutdag :
Delta:
Hävstång :

Alla underliggande

* Indikativ Information, Källa Societe Generale --

Ingen produkt matchar sökningen

Beräkningar avseende framtida vinstprognoser är inte en tillförlitlig indikator på framtida vinster.
Vinster eller förluster kan minskas eller ökas beroende på växelkursen och tar inte hänsyn till kostnader och avgifter som betalats av potentiella investerare (t.ex. skatter, avgifter och andra kostnader ådragna till följd av av lokala föreskrifter, courtage och ersättningar betalda till förmedlare av finansiella tjänster).

version : 4.40.0-SNAPSHOT